Danish Praise for Robert Seethaler’s THE FIELD !

If the dead could speak, what would they say? Would they tell a story, recall the memory of a moment, a certain feeling or an emotion? What remains of a life? Robert Seethaler’s new novel is about things that happen at the end: about things that cannot be grasped. It is a book of human lives, each one different, each one connected to the others. They fit together to make a novel about a small town and a picture of human coexistence.

The publication of Robert Seethaler’s latest novel THE FIELD (Hanser, 2018) in Danish translation published by Kristeligt Dagblads this summer is met with wonderful feedback by reviewers and critics:

»Fælleden” bliver – gennem disse forskellige bidrag – et flerstemmigt portræt af en bys udvikling og ændring. Muntert, sarkastisk, men også poetisk. De mægtige begivenheder, Tyskland har været midt i, har også præget borgerne i Paulstadt. Fra verdenskrige til indvandring. Seethaler kommer rundt om det hele på en måde, der griber fat. Stor litteratur.« – Fyns Avis

»Livet leves et sted. Og dette steds essens er mængden af fortællinger, der knytter sig til det. Stedet rummer fortid og fremtid, og aner man først mosaikken af erindringslag, får man måske et glimt af tilværelsens skønhed. Dette er ikke de døde i Paulstadt forundt, men måske er det deres gave til den, der tålmodigt lytter til deres tale. Seethaler har skrevet en fascinerende bog om livet, døden, historien og erindringerne.« – Kristeligt Dagblads

»For i Fælleden drejer det sig ikke kun om kærlighed, men også om afsløringer, om kig ind bag facaden, ja, om den frihed, de døde, der ikke længere har noget at miste, pludselig har til at tale ud.« – Weekendavisen

»Med Fælleden har Seethaler derimod skabt et værk, hvor vi trods galgenhumoren får holdt de dødes defi nitive spejl op foran vores latterlige livskvaler.« – Information